Arboretum Řícmanice

 

Vznik arboreta Řícmanice se datuje rokem 1969. Jeho základem se stala zrušená lesní školka a velký lesní palouk, který byl již koncem 20. a zejména ve 30. letech po obvodu osázen cizokrajnými dřevinami. Celý objekt byl oplocen, opravena stará studna a přístřešek pro zaměstnance.

Arboretum se nachází 15 km severovýchodně od Brna. Leží na území ŠLP ML Křtiny. Celková plocha činí 4 ha. Rozkládá se ve výšce 330 - 350 m n. m., je tvořeno náhorní plošinou s mírnou severovýchodní expozicí. Geologickým podkladem je granodiorit, překrytý různě mocnou vrstvou sprašové hlíny. Průměrná roční teplota je 7,7 °C, průměrné roční srážky 630 mm.

Hlavním posláním arboreta je introdukce a aklimatizace dřevin pro různé experimentální účely, zejména však pro ověřování možnosti použití lesnicky významných druhů ze zahraničí v našich podmínkách. Mimo vědecko-výzkumných aktivit dále slouží jako demonstrační a výukový objekt pro studenty MZLU v Brně.

Sbírka je zaměřena především na jehličnany, dnes již obsahuje více než 100 druhů a asi 50 druhů lisnáčů. Výsadby můžeme rozdělit podle věku do tří skupin. Do první patří stromy, vysazené v letech 1928-1939, vytvářející důstojný rámec celému objektu. Druhou skupinu tvoří dřeviny, vysazené při oficiálním založení arboreta a třetí skupinu tvoří nejmladší výsadby a nálet potomstva již plodících exemplářů.

Z první skupiny je třeba připomenout druhy jako jsou Picea omorika ( smrk omorika ), který svými štíhlými korunami tvoří typický lem severní části arboreta a má asi 30 procentní zastoupení v rámci dřevinné skladby, více než 150 exemplářů nebo nad hlavní úroveň porostu vystupující Pinus strobus ( borovice hedvábná - vejmutovka) a Pseudotsuga menziesii (douglaska tisolistá), s průměrnou výškou přes 30 m. Dále je zde také zastoupen rychle rostoucí, ve sbírkách méně častý druh Abies lowiana (jedle Lowova ).

Z druhé skupiny patří k nejzajímavějším v roce 1971 vysazený Picea glehnii (smrk Glehnův) z Japonska, pravděpodobně největší ( až 22m vysoký) v ČR, který i plodí, P. engelmannii (s. Engelmanův) a P. asperata (s. drsný). Z rodu Abies jsou to např. A. lasiocarpa ( jedle plstnatoplodá), A. homolepis ( j. nikkoská) a kříženec A. veitchi x A. nordmaniana, v současné době již plodný. Dekorativní jsou také Araucaria araucana (blahočet čilský ) vysazené v roce 1979 jsou nyní od 3 do 8m vysoké nebo Cryptomeria japonica ( kryptomerie japonská). Velmi elegantní je i Picea breweriana ( smrk Brewerův).

Mezi náletem smrků, jedlí a douglasek lze uvidět i mnohé méně známé druhy teplomilnějších jehličnanů, například Sequoia sempervirens (sekvoje vždyzelená), nyní 3 m vysoký 13letý stromek, rostoucí jako jediný v ČR volně v přírodě ( je z odolného klonu vyšlechtěného v sev. Německu ), dále Picea mexicana (s. mexický) nebo P. chihuahuana, z jedlí např. Abies holophylla (j. jehlicovitá), himalájské druhy s dlouhými jehlicemi A. pindrow ( j. západohimálajská) nebo A. spectabilis ( j. himálajská) aj. Z borovic jsou to např. dlouhověká Pinus aristata (b. osinatá) nebo P. wallichiana (b. himálajská).

Příjemnou atmosféru arboreta doplňuje památník Stromy, vybudovaný z podnětu LF v Brně k poctě stromů, na němž jsou uvedena lidová rčení a výroky z různých zemí světa, vyjadřující úctu ke stromům a lesům. Dále studánka Prosba lesa v těsné blízkosti objektu poskytuje čistou vodu pro osvěžení a nápisem, vyrytým nad pramenem připomíná lidem význam lesa a nutnost jeho ochrany. Arboretum je přístupné pouze s doprovodem, který zajišťují především pracovníci zabezpečující odbornou správu objektu, z ústavu lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně nebo účelové oddělení ŠLP ML Křtiny.

Jehličnaté dřeviny:

Abies alba Mill. - European Silwer Fir

          balsamea (L.) Mill. - Balsam Fir

          cephalonica Loudon - Greek Fir

concolor (Gord. et Glend.) Hoopes - White Fir

firma Sieb. et Zucc.- Japanese Fir ( Momi Fir)

fraseri (Pursh.) Poir - Fraser Fir

grandis (Douglas) Lindl. - Grand Fir

holophylla Maxim. - Manchurian Fir

homolepis Sieb et Zucc. - Nikko Fir

koreana Wils. - Korean Fir

lasiocarpa , var. arizonica (Merr.) Lemm.- Subalpine Kork Fir

lowiana (Gord.) A. Murr. - Low White Fir

nordmanniana (Steven) Spach. - Caucasian Fir

pindrow Royle - West Himalayan Fir

pinsapo Boiss. - Spanish Fir

procera Rehd. - Noble Fir

sachalinensis (Schmidt) Mast. - Sachalin Fir

spectabilis (D. Don) Spach - East Himalayan Fir

veitchii Lindl. - Veitch´s Silver Fir

x vilmorinii Mast. - Vilmorin´s Fir

Araucaria araucana (Molina) K. Koch - Chile Pine (Monkey Puzzle)

Calocedrus decurrens (Torr.)Florin - Incense Cedar

Cedrus libani A. Richard - Cedar of Lebanon

Cephalotaxus drupacea Sieb. et Zucc. - Japanese Plum Yew

Chamaecyparis     lawsoniana ( Murr.) Parl. - Lawson Cypres

obtusa Sieb. et Zucc. - Hinoki Cypress

pisifera Sieb. et Zuc. cv. Plumosa - Sawara Cypress, cv. Plumosa

Cryptomeria japonica (L fil.) D. Don - Japanese Cedar (Sugi)

Ginkgo biloba L. - Maidenhair Tree

Juniperus chinensis L. - Chinese Juniper

       communis L. - Common Juniper

       sabina L. - Savin

       virginiana L. - Pencil Cedar ( Eastern Redcedar)

Larix decidua Mill. - European Larch

          kaempferi (Lamb) Carr. - Japanese Larch

Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng - Dawn Redwood (Water Fir)

Microbiota decussata Komar. - Microbiota

Picea abies (L.) Karst. - Norway Spruce

asperata Mast. - Dragon Spruce

bicolor (Maxim.) Mayr. - Alcock´s Spruce

breweriana S. Watson - Brewer´s Weeping Spruce

engelmannii Engelm. - Engelmann Spruce

glauca (Moench.)Voss. - White Spruce

glehnii (Fr. Schmidt) Mast.- Sakhalin Spruce

jezoensis Sieb. et. Zucc. - Yezo Spruce (Hondo Spruce)

koyamai Shiras. - Koyama´s Spruce

likiangensis (Franch.) Pritz - Likiang Spruce

likiangensis, var. purpurea (Mast.) Dall. et Jacks. - Likiang Spruce var. Purpurea

mariana (Mill.) B.S.P. - Black Spruce

mexicana Martinez - Mexican Spruce

meyeri Rehd. et Wils. - Meyer Spruce

obovata Ledeb. - Siberian Spruce

omorika (Pančič) Purkyně - Serbian Spruce

orientalis (L.) Link - Oriental Spruce

polita (Sieb. et Zucc.) Carr. - Tiger-tail Spruce (Torano Spruce)

pungens Engelm.- Colorado Spruce (Blue Spruce)

rubens Sarg. - Red Spruce

schrenkiana Fisch. et Mey. - Schrenk´s Spruce

sitchensis (Bong.) Carr. - Sitka Spruce

smithiana (Wall.) Bois. - West Himalayan Spruce

wilsonii Mast. - Wilson´s Spruce

Pinus aristata Engelm. - Bristle-cone Pine

armandii Franch. - Armand´s Pine

attenuata Lemm. - Knobcone Pine

banksiana Lamb. - Jack Pine

cembra L. - Swiss Stone Pine

contorta Dougl ex Loud. - Lodgepole Pine (Beach Pine)

flexilis James - Limber Pine

heldreichii Christ. - Heldreich Pine

jeffreyi Grev. et Balf. - Jeffrey Pine

koraiensis Sieb. et Zucc. - Korean Pine

lambertiana Dougl. - Sugar Pine

mugo Turra - Mountain Pine

nigra Arnold - Black Pine (Austrian Pine)

parviflora Sieb. et Zucc. - Japanese White Pine

peuce Griseb. - Macedonian Pine

ponderosa P. et C. Lawson - Ponderosa Pine (Western Yelow Pine)

pseudostrobus Lindl. - False Weymouth Pine

pungens Lamb. - Table-Mountain Pine

resinosa Ait. - Red Pine

sibirica Du Tour - Siberian Stone pine

strobus L. - Weymouth Pine (White Pine)

sylvestris L. - Scots Pine

tabulaeformis Carr. - Chinese Pine

taeda L. - Loblolly Pine

thunbergiana Franco - Japanese Black Pine

uncinata Mill. et Mirbel. - Mountain Pine

walichiana A.B.Jackson - Bhutan Pine (Himalayan Pine)

Pseudolarix kaempferi (Lindl.) Gord. - Golden Larch

Pseudotsuga menziesii (Mirbel.) Franco - Douglas Fir

            glauca Mayr - Blue Douglas Fir

Sequoia sempervirens (D. Don) Endl. - Redwood (Coast Redwood)

Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchh. - Giant Sequoia (Big Tree)

Taxodium distichum (L.) L.C.M. Rich. - Deciduous Cypress

Taxus baccata L. - Common Yew

Thuja koraiensis Nakai - Korean Arbor-vitae

 occidentalis L. - Eastern Arbor-vitae (Northern White cedar)

 orientalis L. - Chinese Arbor-vitae

 plicata D. Don - Western Redcedar (Giant Arbor-vitae)

Thujopsis dolabrata (L.fil.) Sieb. et Zucc. - Hiba Arbor-vitae

Torreya californica Torrey - Californian Nutmeg (Californian Torreya)

Tsuga canadensis (L.) Carr. - Eastern Hemlock

 diversifolia (Maxim.) Mast. - Japanese Hemlock

 heterophylla (Raf.) Sarg. - Western Hemloc

 

Listnaté dřeviny : ( výběr nejzajímavějších) :

Aesculus hippocastanum L. “ Pyramidalis“ - Horse Chestnut cv. Pyramidalis

Alnus cordata DESF. -

Comptonia peregrina (L)COULT. - Sweet Fern

Davidia involucrata BAILL. - Pocket Handkerchief Tree

Nothofagus antarctica(FORST.)OERST.- Antarctic Beech

Photinia villosa (THUNB.)DC. - Photinia

Smilax hispida (MUHLENB.) - Hag Brier

Viburnum coryfolium HOOK.F. et Thomas – Arrow-wood

Ing. Luboš Úradníček, Csc.

celk1.jpg (722669 bytes)    celk2.jpg (722773 bytes)    A.low.jpg (718384 bytes)    Araukaria.jpg (1977263 bytes)    Sequoia.jpg (724573 bytes)    Chihuahua.jpg (719990 bytes)

Celkový pohled I             Celkový pohled II           Abies lowiana             Araucaria araucana  Sequoia sempervirens       Picea chihuahua